สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง

ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 97-6201.PDF)b 97-6201.PDF[ ]1943 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314