สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562

สามารถสมัครได้ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 87-6201.PDF)b 87-6201.PDF[ ]415 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314