องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เผยแพร่หนังสือคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 77-6201.PDF)b 77-6201.PDF[ ]207 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314