สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งส่งสำเนาหนังสือจำนวน 6 เรื่อง

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

หรือดาวน์เอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://202.44.139.129/circulate/index.php

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 1158-6111.PDF)b 1158-6111.PDF[ ]290 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314