สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แจ้งนโยบายขอยกเว้นการหักค่าธรรมเนียมบำรุงการศึกษษสถาบันการศึกษา (Overhead Charge)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 1156-6111.PDF)b 1156-6111.PDF[ ]227 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314