มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทงปกครอง

แจ้งเรื่อง การสมัครเข้ารับคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ 10

ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 1154-6111.PDF)b 1154-6111.PDF[ ]1168 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314