มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ รุ่น 6 

ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 1123-6111.PDF)b 1123-6111.PDF[ ]1075 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314