โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กำหนดจัดโครงการ "Run น้ำใจ 1 บาท เพื่อผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต" และพัฒนาโรงพยาบาล

ซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 1120-6111.PDF)b 1120-6111.PDF[ ]416 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314