กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

สามารถส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐาน ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 1119-6111.PDF)b 1119-6111.PDF[ ]1028 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314