คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวน 7 หลักสูตร 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 1115-6111.PDF)b 1115-6111.PDF[ ]2072 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314