ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 7 หลักสูตร

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 1094-6110.PDF)b 1094-6110.PDF[ ]1967 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314