มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประชาสัมพัน์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารแนบ

 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 1065-6110.PDF)b 1065-6110.PDF[ ]795 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314