สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้ง มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (กรไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 1063-6110.PDF)b 1063-6110.PDF[ ]533 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314