สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 6 เรื่อง 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

หรือ คลิกที่ลิงค์ http://202.44.139.129/circulate/index.php 

 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 1032-6110 สกอ..PDF)b 1032-6110 สกอ..PDF[ ]275 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314