คณะกรรมการการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EECON)  ซึ่งประกอบด้วย สถาบันการศึกษษทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 35 สถาบัน

จัดให้มีการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 (EECON-41) 

และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กาปรระชุม ดังกล่าว

โดยกำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารดาว์นโหลด

หรือรายละอียดเพิ่มเติม https://eecon41.ubu.ac.th/

 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 484-6105.PDF)b 484-6105.PDF[ ]580 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314