มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา 

6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชโยธิน กรุงเทพมหานคร

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 463-6104.PDF)b 463-6104.PDF[ ]936 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314