สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย แจ้งว่า กระทรวงศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน

เสนอมอบทุนรัฐบาลจีนภายใต้โครงการ YES Chaina-Master Program ประจำปีการศึกษา 2561/2562

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 462-6104.PDF)b 462-6104.PDF[ ]323 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314