สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แจ้งส่งสำเนาหนังสือสำนักปลัดประทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 456-6104.PDF)b 456-6104.PDF[ ]164 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314