กองทุนสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.

การอบรมเรื่อง "การบริหารองค์การภาครัฐในยุค 4.0"

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 453-6104.PDF)b 453-6104.PDF[ ]1197 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314