กระทรวงวัฒนธรรม

จัดให้มีการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก้ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 442-6104.PDF)b 442-6104.PDF[ ]2923 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314