วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 

กำหนดจัดการอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบอาคาร" รุ่นที่7 (จำนวน 8 วัน)

ในวันที่ 4-6 , 11-13 และ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมวินทรี จังหวัดเชียงใหม่

สามารถสมัครได้ภายในวันที่ 25 เมษายน 2561 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาว์นโหลดได้ตามไฟล์เอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 396-6104.PDF)b 396-6104.PDF[ ]799 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314