สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ "โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก" 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 236-6103.PDF)b 236-6103.PDF[ ]1976 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314