คำสั่งมหาวิทยาลัย แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ งานประกันคุณภาพภายในระดับคณะ 2563

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (ค 14-2564 ระดับคณะ.pdf)ค 14-2564 ระดับคณะ.pdf[ ]3197 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314