คำสั่งมหาวิทยาลัย แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานประกัน 2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (ค 13-2564 การงาน.pdf)ค 13-2564 การงาน.pdf[ ]1451 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314