คำสั่งมหาวิทยาลัย แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานประกัน 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (ค 10-2564 เกษตร.pdf)ค 10-2564 เกษตร.pdf[ ]1484 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314