ชื่ออาหาร  ปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ด

ส่วนผสม

            1) ปลาดุกทอดกรอบ

            2) พริกแกง

            3) ใบมะกรูด

            4) เครื่องปรุง

วิธีทำ

            1) นำปลาดุกไปทอดให้กรอบ

            2) นำไปผัดใส่กับพริกแกง

            3) ใส่ใบมะกรูด

            4) นำเครื่องปรุงไปแต่งรสให้อร่อย

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314