ชื่อภาษาไทย : เบ็ดราว

ชื่อภาษาอังกฤษ : Long line

ลักษณะเครื่องมือประมง

            เป็นเบ็ดที่ผูกติดกับเชือกไนล่อนอ่อนสีขาวความยาวประมาณ 45 – 50 เซนติเมตร ขนาดของเบ็ดจะใช้เบอร์ 15 -18 และนำมาผูกติดกับเชือกไนล่อนเขียว เรียกว่าคร่าวเบ็ด โดยผูกเป็นระยะทุกๆ 1 เมตร ถึง 1.50 เมตร ความยาวของเชือกคร่าวเบ็ดประมาณ 100 – 200 เมตร

วิธีการทำประมง

            จะใส่เบ็ดราวบริเวณริมตลิ่งได้ทั้งช่วงฤดูแล้ง และฤดูน้ำหลาก หรือบางครั้งอาจวางเบ็ดราวขวางแม่น้ำ หรือลำคลองก็ได้ โดยใช้หินถ่วงเชือกคร่าวเบ็ดให้จมน้ำ โดยใช้เหยื่อไส้เดือนดิน ไส้ไก่ ลูกปลาขนาดเล็ก หรือเหยื่อหมัก ในการล่อปลามาติดเบ็ด

เวลาทำการประมง  กลางวันและกลางคืน

ฤดูกาล  ทุกฤดูกาล

สัตว์น้ำที่จับได้  ปลาช่อน ปลาดุก ปลากด และปลาเค้า

แหล่งทำการประมง  แม่น้ำ ลำคลอง หนอง และบึง

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314