ชื่อภาษาไทย : ปืนฉมวก

ชื่อภาษาอังกฤษ : Spear gun

ลักษณะเครื่องมือประมง

            ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ตัวโครงปืน, ดันง้างสายยาง, ยางยืด และลูกดอก ส่วนมากตัวโครงปืนทำจากไม้คล้ายปืนยาว บริเวณเกือบถึงปลายปืนมีการเจาะโครงปืนเพื่อใส่คันง้างสายยาง และบริเวณโครงด้านบนของปืนมีการเซาะร่องเพื่อใส่ลูกดอก ในส่วนของลูกดอกทำจากเหล็กสปริง PCY 6 มิลลิเมตร ผิวกลม ปลายแหลม ความยาว 1 – 1.5 เมตร ด้านท้ายของลูกดอกเซาะร่องสำหรับมัดเชือก เพื่อที่เวลายิงออกไปแล้วสามารถดึงลูกดอกกลับมาได้

วิธีการทำประมง

            ใช้สำหรับยิงปลา และสัตว์น้ำขนาดใหญ่

เวลาทำการประมง  ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

ฤดูกาล  ทุกฤดูกาล

 

สัตว์น้ำที่จับได้  ปลาช่อน ปลาชะโด ปลายี่สก ปลาสวาย ปลานิล ฯลฯ

 

แหล่งทำการประมง  แม่น้ำ ห้วย หนอง และบึง

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314