ชื่อภาษาไทย : เรือผีหลอก

ชื่อภาษาอังกฤษ : Simple Catching Boat

ลักษณะเครื่องมือประมง

            ท้องเรือค่อนข้างแบน และกราบเรือเมื่อลอยอยู่ในน้ำจะสูงจากระดับน้ำไม่มากนัก กราบเรือด้านหนึ่งติดแผ่นกระดานสีขาวและวางให้เอียงลาดลงน้ำ อีกด้านหนึ่งของกราบเรือนั้นขึงตาข่ายเป็นแนวยาวตลอดลำเรือ และให้ขอบสูงจากกราบเรือประมาณ 1 เมตร ใช้เป็นเรือประมงน้ำจืดตามแม่น้ำลำคลอง

วิธีการทำประมง

            พายเรือออกหาปลาในเวลากลางคืน เมื่อปลาเห็นแผ่นกระดานสีขาวท่ามกลางความมืด ปลาจะตกใจและกระโดดข้าม แต่กระโดนไม่พ้น เพราะถูกตาข่ายกั้นไว้ ปลาจะตกลงไปในท้องเรือ นับเป็นวิธีหาปลาแบบง่ายๆ อีกวิธีหนึ่ง

เวลาทำการประมง  ช่วงเวลากลางคืน

ฤดูกาล  ทุกฤดูกาล

สัตว์น้ำที่จับได้  ปลาผิวน้ำทั่วไป

แหล่งทำการประมง  แม่น้ำ และลำคลอง

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314