ชื่อภาษาไทย : ยอขันช่อ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bug Lift Net

ลักษณะเครื่องมือประมง

            เครื่องมือที่มีขนาดใหญ่กว่ายอธรรมดา การยกกว้านขึ้นจะอาศัยคานดีด ประกอบด้วยจุดหมุน ทำให้สามารถยกขึ้นโดยแรงของคนๆเดียว ลักษณะของเครื่องมือ เช่นเดียวกับยอทั่วไป ประกอบเป็นเนื้ออวนที่มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีคันยอ และไม้กว้าน ใช้ทำการจับสัตว์น้ำ

วิธีการทำประมง

            การใช้จะนำเชือกคร่าวของอวนทั้ง 4 ผูกมุมเข้ากับไม้แขวนยอ และกว้านให้ยอวางลงไปบนพื้นโคลนใต้น้ำ สังเกตปลาเข้าก็สาวเชือก ปลายไม้กว้านอีกด้านหนึ่งกดให้ยอยกขึ้นพ้นน้ำ
และทำการผูกเชือกไว้ให้แน่น ใช้สวิงตักสัตว์น้ำที่อยู่ก้นอวน

เวลาทำการประมง  ได้ตลอดทั้งวัน

ฤดูกาล  ทุกฤดูกาล

สัตว์น้ำที่จับได้  ปลา และสัตว์น้ำตามธรรมชาติทั่วไป

แหล่งทำการประมง  แม่น้ำ ลำคลอง หนอง และบึง

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314