“การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่” เป็นการรวบรวมเทคนิคและเคล็ดลับ จากอาจารย์ นักวิจัย และผู้มีประสบการณ์และแหล่งข้อมูลต่างๆ ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย สำหรับใช้เป็นแนวทางการเริ่มต้นเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

          ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้เล่มนี้จะสามารถใช้เป็นแนวทาง  ในการปฏิบัติที่ดีสำหรับนักวิจัย

 

download

       V

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (Research KM 2559.pdf)Research KM 2559.pdf[ ]584 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314