บริษัท ดิ สมิธ ฟู๊ด อิเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

1. ฝ่ายวิศวกรรม
2. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. ฝ่ายผลิต/ฝ่ายคลังสินค้า
4. ฝ่ายประกันคุณภาพ
5. ฝ่ายการจัดการผลิตภาพ

สามารถติดต่อได้ที่ คุณชัยเดช 082-365 2909 และคุณสกลวรรณ 097-957 9346

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314