สำนักงานพัฒนาเทคโนโฃยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและสหกืิจศึกษา

เพื่อฝึกงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

          เปิดรับสมัคร: 11 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2561     

          ช่วงระยะเวลาการฝึกงาน : ฝึกงานระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคา 2561

          ประกาศผลการพิจารณา : 110 สิงหาคม 2561

          เกรดเฉลี่ย : 2.5 ขึ้นไป

          ระยะเวลาการฝึกงาน : ไม่น้อยกว่า 40 วันทำการ

          ค่าตอบแทน : 300 บาท/ 8 ชั่วโมง (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง)         

          นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก : จะต้องนำใบรับรองแพทย์มายื่นในวันรายงานตัว         

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://www.gistda.or.th/main/th/node/2537

สามารถสมัครได้ที่  http://learn.gistda.or.th/cooperation/student/student.php

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (n 975-6106.PDF)n 975-6106.PDF[ ]572 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314