สำหรับน้องๆ นิสิตนักศึกษา ที่กำลังมองหาที่ฝึกงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 
เปิดรับสมัคร " นักศึกษาฝึกงาน "

ช่วงการฝึกงาน ระหว่างเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

สำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาดังนี้
- สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
- สาขาคอมพิวเตอร์ 
- สาขานิเทศศาสตร์ 
- สาขาบริหารธุรกิจ/การตลาด 
- สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
- สาขาเครื่องกล 
- สาขาอาชีวอนามัย 
- สาขาไฟฟ้า

สถานที่ฝึกงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 
20/29 ม.2 ซ.งามวงศ์วาน 23 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-835-2551 , 2552, 2559 Fax 02-952-7071

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 86-6101.PDF)b 86-6101.PDF[ ]374 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314