บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานทุกสาขาวิชา 

บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทฯประกอบกิจการเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านสื่อสารต่าง ๆ มุ่งเน้นในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคสื่อในยุคปัจจุบัน โดยธุรกิจของบริษัทฯมี 4 ประเภทดังนี้

 1. งานแสดงสินค้า
  - สถาปนิก: งานแสดงเทคโนโลยีเพื่อการก่อสร้างใหญ่ที่สุดในอาเซียน
  - BUS&TRUCK: งานแสดงเทคโนโลยีรถเพื่อการพาณิชย์
  2.นิตยสาร หนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 4 เล่ม ได้แก่
  - Builder
  - Bus & Truck 
  - Hot Golf 
  - Energy Saving 
  3. TV ดาวเทียม ช่อง @Design Channel จาน PSI ช่อง 138 ทางบริษัทฯ มีห้อง Studio ทีมงาน Producer, Editor , ห้องตัดต่อของตัวเอง และได้เริ่ม On Air เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา
  4. สื่อออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่รวดเร็ว โดยมีเว็บไซต์สำหรับวงการก่อสร้าง-ตกแต่ง, รถเพื่อการพาณิชย์, การประหยัดพลังงาน, อุปกรณ์กอล์ฟ

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน IT/ฝ่ายบุคคล/การตลาด/โฆษณาPR

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดรับนักศึกษาฝึกงานที่กำลังศึกษาอยู่ และกำลังมองหาสถานที่ฝึกงาน
บริษัทฯได้เปิดตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานทุกสถาบัน สังกัดในส่วนฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

 1. IT , Programmer
  2. การตลาด
  3. บุคคล
  4. ธุรการ ประสานงาน

นักศึกษาส่งประวัติพร้อมระบุ ระยะเวลาในการฝึกงาน และ หน่วยงานที่ต้องการจะฝึกงาน มาที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ก่อนนะคะ หากทางบริษัทฯพิจารณาและเห็นสมควรให้เข้ารับการฝึกงาน ให้นักศึกษาทำหนังสือจากมหาวิทยาลัยนำส่งมาที่ฝ่ายบุคคล พร้อมกำหนดระยะเวลาการฝึกงาน ตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด แล้วส่งเรื่องขอฝึกงานเข้ามาที่บริษัทฯหรือ นำมายื่นที่บริษัทด้วยตนเอง

บริษัทฯจะนัดสัมภาษณ์นักศึกษาที่ต้องการเข้ารับการฝึกงาน พร้อมกับกำหนดหน้าที่ หรือฝ่ายที่จะเข้าไปฝึกงาน

หากนักศึกษาคนใดสนใจ ติดต่อสอบถามได้ัที่ คุณวี , คุณแอ๊ว ฝ่าย Human Resources เบอร์ติดต่อ 02-717 2477

**หมายเหตุ นักศึกษาจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานจริงในบริษัทและ จะได้รับเบี้ยเลี้ยงในการฝึกงานวันละ 150.00 บาท **

 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 1015-6011.PDF)b 1015-6011.PDF[ ]403 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314