บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด

ประกาศ รับสมัครงาน

ตำแหน่ง  :  หัวหน้าฝ่ายผลิตอาหาร (ช้าง) จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน  :  เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

-  ดูแลกระบวนการผลิตอาหารใฟ้กับช้าง

- ควบคุมการทำงานของพนักงานตัดหญ้า

- ดูแลการขยายพันธุ์ ปรับปรุงหน้าดินของแปลงหญ้า พร้อมทั้งป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

- ควบคุมดูแลการลำเลียงอาหารช้าง

- ปลูกและดูแลกระบวนการผลิตของผักออแกนิค

คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นไปตามไฟล์เอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 647-6006 รับสมัครงาน.PDF)b 647-6006 รับสมัครงาน.PDF[ ]371 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314