เมนูหลัก

side

  alt


  งานประชุม

  โดยจะจัดการประชุม 2 อย่างคือ

                  1. การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร

                      ซึ่ง 1 ปี จะจัด 12 เดือน เดือนละ 1 ครั้ง

                  2. การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร

                      ซึ่ง 1 ปีจะจัดการประชุม 4 ครั้ง
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000