เมนูหลัก

side


  กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
  # รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
  1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนนักศึกษา กศ.ปช. กรณีขอเปิดรายวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษ ศิริลักษณ์ 326
  2 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พร้อมรับรายงานตัวนักสึกษา ภาคปกติ ประเภททั่วไป ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) ศิริลักษณ์ 347
  3 คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบสัมภาษณ์พร้อมรับรายงานตัวนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 ศิริลักษณ์ 373
  4 คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ ประเภททั่วไป ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 ศิริลักษณ์ 305
  5 คำสั่งไปราชการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ในวันที่ 29-30 มี.ค.58 แก้ไข ศิริลักษณ์ 356
  6 คำสั่งไปราชการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ในวันที่ 29-30 มี.ค.58 ศิริลักษณ์ 410
  7 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ในโครงการการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ศิริลักษณ์ 245
  8 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. ภาคฤดูร้อน-2557 ศิริลักษณ์ 339
  9 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1-2558 ศิริลักษณ์ 410
  10 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2-2558 ศิริลักษณ์ 384
   
  เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย
  หน้า 1 จาก 2

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000