เมนูหลัก

side


  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
     
   
  ผศ.ดร.จตุรพร รักษ์งาร
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัยนเรศวร

       

   
  คุณสมเกียรติ กิตติธรสมบัติ
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด

  --------------------------------------------------------------------------------

     


  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000