เมนูหลัก

side


  กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
  # รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
  1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ วิชชุลดา เสนานุช 331
  2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ วิชชุลดา เสนานุช 402
  3 ปฏิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วิชชุลดา เสนานุช 373
  4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การดำเนินงานและการรายงาน วิชชุลดา เสนานุช 371
  5 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ วิชชุลดา เสนานุช 336
  6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วิชชุลดา เสนานุช 303
  7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วิชชุลดา เสนานุช 416
  8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วิชชุลดา เสนานุช 372
  9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 วิชชุลดา เสนานุช 302
  10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 วิชชุลดา เสนานุช 272
   
  เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย
  หน้า 1 จาก 2

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000